Hjultallrikar
 
Informationsblad som följde med hjultallrikarna som BJs gett ut.