Välkommen till Bergslagernas Järnvägssällskap, BJs!  
 
Besök oss gärna också på Facebook.
 
Alla är hjärtligt Välkomna till arbetsdag på Bergslags Lärje, nästan alla lördagar.

Du kan stötta vår förening på flera olika sätt...vi behöver mer än någonsin din hjälp i dessa tider!!!
Exempelvis bidrag till besiktning av ånglok eller reparation av fordon så vi kan köra i sommar!
 
Bankgiro nr: 5256-4283, ange gåva
Swish: 123 069 1691, ange gåva
 
Vid frågor når du oss på info@bjs-club.se eller via Facebook.
Läs mer här.


Styrelsemöte 10/10 kl 18:00 på Lärje, alla medlemmar är välkomna!
 
Arbetslördag 29/10 alla är välkomna, föreningen bjuder på förtäring till de som jobbar. Anmäl till info@bjs-club.se innan ni kommer så att vi vet hur många som ska äta.
 
Referat styrelsemöte 29/9.