Bergslagsbanan
BJ - Bergslagernas Järnvägar 1872 - 1948
 
Bergslagernas Järnvägar var sveriges största enskilda företag och under 1870-talet byggde de järnvägslinjen Göteborg C - Kil - Falun C, med en huvudlinje på 478 km sveriges genom tidernas största järnvägsprojekt. Spårvidden är 1435 mm (normalspår). Banan färdigställdes i sin helhet år 1879, men dagliga resor mellan Göteborg C och Falun C gjordes inte förrän 1888.
 
 
 
De olika bandelarna öppnades för trafik enligt följande:
31 dec 1875 Falun – Ludvika, 70 km
30 okt 1875 Kil – Daglösen – Filipstad, 69 km
1 mars 1876 Kil – Molkom, 32 km
1 aug 1876 Molkom – Daglösen – Filipstad, 37 km
3 jan 1877 Daglösen – Ludvika, 115 km
31 maj 1877 Göteborg – Trollhättan, 72 km
26 feb 1878 Trollhättan – Öxnered, 10 km
21 juni 1879 Öxnered – Mellerud, 41 km
1 dec 1879 Mellerud – Kil, 109 km
1 okt 1912 Rämshyttan – Idkerberget, 10 km
 
 
 
År 1908 ingicks samarbete med Gävle-Dala Järnväg och Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar, den sistnämnda utträdde dock 1919. Samarbetet utvecklades med tiden till den s.k. Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle, GDG, som var Sveriges största enskilda järnvägsbolag och tidvis hade tåg som var snabbare än SJ:s. Under åren 1939–1946 elektrifierades huvudlinjen.
 
BJ och resten av GDG förstatligades 1948 och fusionerades in i SJ. Till skillnad från många andra förstatliganden så löstes GDG-företagen in till marknadsvärdet och huvudägarna, städerna Göteborg och Gävle, fick bra betalt för sina aktier.
Andra intressanta länkar om BJ
 
Historik om BJ - Ekeving
 
Historik om BJ - Sten
 
Kartor - Lundin
Bergslagernas Järnvägars stationshus i Göteborg.
Bergslagernas Järnvägars stationshus i Göteborg.
Vita Huset i Göteborg, huvudkontor och stationshus. Resandetågen gick hit till den 14 maj 1930, nästa dag öppnades Göteborg Centralstation då resandetågen från BJ, Boråsbanan och Västkustbanan flyttades dit. BJ station blev samtidigt den gemensamma godstågsstationen för BJ, SJ och GBJ.
Vita Huset i Göteborg, huvudkontor och stationshus. Resandetågen gick hit till den 14 maj 1930, nästa dag öppnades Göteborg Centralstation då resandetågen från BJ, Boråsbanan och Västkustbanan flyttades dit. BJ station blev samtidigt den gemensamma godstågsstationen för BJ, SJ och GBJ.
BJ lokstall i Göteborg
BJ lokstall i Göteborg
Verkstadskontoret i Åmål varifrån maskintjänsten vid BJ styrdes.
Verkstadskontoret i Åmål varifrån maskintjänsten vid BJ styrdes.
Filipstad station varifrån förvaltningen av norra delen av banan utgick. Även Frykdalsbanan administrerades härifrån.
Filipstad station varifrån förvaltningen av norra delen av banan utgick. Även Frykdalsbanan administrerades härifrån.
Banan bit för bit
Km
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8
14
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61
66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79
86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110
119
120
126
136
143
147
152
159
 
 
 
 
 
 
 
163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
174
185
193
199
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
261
268
 
 
 
 
 
 
 
 
 
271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
278
289
297
304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
314
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
347
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
363
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
372
381
388
393
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
396
 
 
 
 
 
 
 
 
402
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
413
421
 
 
 
 
 
 
 
428
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
437
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
442
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
448
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
461
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
469
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
474
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
477
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
178
 
Plats
 
 
 
 
 
 
Falun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisken
Hinsnoret
Tomnäs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ornäs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domnarvet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borlänge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lindan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sellnäs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulvshyttan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rämshyttan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gräsberg
Håksberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludvika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klenshyttan
Grängesberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hörken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ställdalen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skäret
Flacken
Björksjön
Bredsjö
Sikfors
Hällefors
Hammarn
Grythyttan
Skatviken
 
 
 
 
 
 
 
Loka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herrhult
Daglösen
Brattforshyttan
Geijersdal
Suttertjärn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lindfors
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molkom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mölnbacka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edsvalla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vålberg
Grums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slottsbron
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segmon 
Värmlands Bro
Säffle
Avelssäter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tösse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ånimskog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köpmannebro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellerud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erikstad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brålanda
Frändefors
Bjurhem
Katrinedal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öxnered
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladugårdsbyn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trollhättan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velanda
Upphärad
 
 
 
 
 
 
 
Prässebo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nygård
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alvhem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Älvängen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nödinge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnesberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olskroken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göteborg
Funktion
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats 
Mötesplats 
Hållplats 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hållplats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
Lastplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastplats
Mötesplats
Hållplats
Station
Station
Station
Lastplats
Station
Station
 
 
 
 
 
 
 
Station 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
Station
Lastplats
Mötesplats
Lastplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastplats
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastplats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
Mötesplats
Station
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
Mötesplats
Mötesplats
Lastplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
Hållplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hållplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesplats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station