Vår vän Rutger har åkt iväg på den sista resan.
 
Fredagen den 31 januari 2020 nåddes BJs av beskedet att Rutger Friberg hastigt lämnat oss. Han avled i sitt hem. Han var under många år BJs förhandlingsansvarig. Han hade stor erfarenhet av förhandlingar från sina år i företagsvärlden där han var med i Volvos ledning. Många gånger har Rutger hjälpt BJs med tuffa och svåra förhandlingar, utan Rutger hade BJs varit väldigt annorlunda idag. Rutger hjälpte även till med reseplanering och valberedningsjobb.
 
I modelltågsbranschen var Rutger ett känt namn. Han har skrivit flera böcker om elektroniska styrsystem för modelltåg.
 
Förutom sitt engagemang inom det spårbundna området var Rutger en genuin föreningsmänniska som var engagerad även i andra föreningar utan järnvägsanknytning. Här kan nämnas Oskar II fort där han bland annat var med och renoverade fortets gamla elverk för strömförsörjningen.
 
Vi kommer sakna Rutger. Våra tankar går till Rutgers famil och anhöriga.
 
BJs styrelse

Göteborg 200331
 
BJs tågsläpp 26 april
 
Med anledning av rådande situation med Coronaepedemin och myndigheternas beslut om att förbjuda folksamlingar med mer än 50 personer har BJs styrelse beslutat att ställa in det planerade tågsläppet med körning på hamnbanan.
 
Vi kommer att bevaka händelseutvecklingen och återkomma med mer information om de planerade sommarkörningarna med tåg mellan Göteborg C och Skandiahamnen. Vår ambition är att om läget förbättras och myndigheternas beslut om restriktioner ändra kunna
återkomma med besked om kommande publika evenemang.
 
Vi vill också påminna er som då och då deltager i vår verksamhet att tänka på era medmänniskor. Många av våra medlemmar tillhör en riskgrupp och alla måste ta sitt ansvar och inte utsätta varandra för smitta.
 
Håll utkik på vår hemsida och vår Facebooksida för fortlöpande information om kommande evenemang www.bjs-club.se
 
Med vänliga hälsningar
BJs Styrelse

På årstämman den 28 mars valdes ny styrelse
 
Ordförande: Kristoffer Clasén
 
Ledamöter: Tommy Lintonsson, Mats Ragnarsson, Lennart Eriksson, Lars-Erik Carlsson, Björn Ekberg och Roger Jonasson
Suppleanter: Kristoffer Johansson, Edwin Bohm
 
Valberedning: Jonas Tillström (sammankallande), Tobias Olsson
 
Revisorer: Rolf Holmberg, Thomas Schramm

Nyheter 2020
Foto Sophia Olsson
Foto Tobias Jäderup
Foto Edwin Bohm
Resenärerna fick luta sig tillbaka i våra vagnar från 1930- och 40 talen och uppleva staden från ett lite annorlunda perspektiv!

Lustresa med veterantåg till Skandiahamnen!
 
Tack alla glada resenärer!
Foto Edwin Bohm
Det var en tapper skara som kom i regnet för att få information om föreningen och järnvägarna runt Göteborg. En rundvandring på bangården och i några av vagnarna. Även T23 118 startades och varvades några gånger...
Tack till alla som kom på vår visning av Bergslags Lärje.