En julhälsning från oss
B 1037 testkört
 
Den 20 december kunde vi testköra B1037 några meter inne på vår bangård för egen maskin för första gången. Vi känner oss nöjda med resultatet och nu återstår bara lite småpyssel att fixa till innan vi kan få loket besiktigat och godkänt.

Nytt fordon
 
I början av december hämtade vi hem vårt senaste tillskott till vår vagnpark, Sovvagnen BJ Co4 202. Vagnen är byggd av ASJ i Arlöv 1935 och är välbehållen för sin ålder. Den har idagens läge inte högsta komfortklass, utan smala bäddar och BJs kommer därför att använda den som liggvagn, ett sovsäcksalternativ vid våra resor.

Lokinspektor Bertil Svensson avled hastigt i lördagskväll, 29 november 2008.
Bertil Svenson nekrolog
 
Lokinspektor Bertil Svensson avled hastigt i lördagskväll, 29 november 2008.
 
Bertil föddes år 1924 och växte upp i Sunne och var son till lokförare Ernst Gustav Svenson. Det dröjde inte länge förrän hans ”lekplats” var lokstallet och redan vid 6 – 7 års ålder kunde han hantera en injektor på ett ånglok. Efter realexamen 1942 började han vid KFJ, Kil Frykdalens Järnväg, i Sunne längst ner på rangskalan som extra vagn och stallkarl. Redan efter 3 dagars tjänst i lokstallet fick han sin första egna eldartur på växelloket i Sunne, då det var brist på personal. Svenson pôjk kan redan jobbet så det behövdes ingen utbildning. Och Svenson pôjk kan även säkerhetsordningen så det hoppar vi över. Bertil gjorde sitt första förhör i säkerhetsordningen när han började i Göteborg 1946.
 
1945 – 1946 gjorde Bertil lumpen på Jägarskolan i Kiruna. När Bertil kom tillbaka till Sunne våren 1946 hade trafiken minskat så det fanns inget jobb kvar, men BJ, Bergslagernas Järnväg, i Göteborg behövde lokpersonal. Det var bara att flytta Göteborg och lokstationen på Holmen.. År 1949 fick Bertil sin formella lokförarutbildning, år 1950 befordrades Bertil till ordinarie lokeldare och lokbiträde och examinerades slutligen år 1953 som lokförare.
 
Bertils karriär vid banan avslutades sedan som lokinspektör i 20 år vid SJ.
 
Bertil pensionerades 1987 efter exakt på dagen 45 års tjänst vid järnvägen. Bertil var också känd som ”greven” då han i yngre dagar följde den gamla traditionen att vara prydligt klädd med bland annat celluloidkrage, slips och lokförarrock i loktjänsten.
 
Bertils hustru Siv födde honom två söner som också blev lokförare, Anders och Martin. Bertils söner är gifta, en med en lokförare och den andre med en tågmästare. Då Bertil var känd som greven blev sönerna ibland kallade för baronen och lillbaronen.
 
I mitten av 60-talet blev Bertil involverad i smalspåret på Västgötabanan genom engagemang i AGJs föregångare Föreningen St. Lundbys Järnvägsmuseum. Bertil fick lite obehag i tjänsten vid SJ för att han medverkade till att lok VGJ nr 31 kunde rustas upp inomhus i Odinsstallet inför avskedsresorna på VGJ, Västergötland Göteborgs Järnväg.
 
Han var sedan mångårig medlem i AGJs, Anten Gräfsnäs Järnväg, styrelse liksom han under många år var AGJs trafikchef.
 
Många har haft Bertil som instruktör och examinator i ångloksföreri vid AGJ,  bland annat examinerades undertecknad år
1971 av Bertil. Jag undertecknad kommer ihåg att jag vid min uppkörning vid AGJ, att Bertil stod med klockan i hand och tog tiden mellan kilometerpålarna. Med lok ROJ 5, Ruda Oskarshamn Järnväg, var det lätt att köra för fort men det gjorde jag inte och blev därmed godkänd som ångloksförare vid AGJ.
 
År 1972 bildades BJs, Bergslagernas Järnvägssällskap, och BJ lok Y3 74 köptes in för att rustas upp, efter ett år var loket körbart. Bertil var BJs förste lokförare som körde 74.an i upprustat skick. 74av var ett lok Bertil jobbat på i växlingen vid godsmagasinen på Göteborg Norra. Bertil körde 74:an från Siporexfabriken i HisingsBacka där upprustningen gjordes till lokets nya uppställningsplats, ett stickspår på Göteborg Västra, Göteborgs nuvarande containerterminal.
 
Bertil var en av BJs första generation lokförare andra lokförare var bland annat: Nils Erik Axelsson, Axel Lundberg, Gunnar Tösse
Berggren, Erik Lundgren, Sigge Nilsson, Bengt Sundberg, Stanley Alkroth och Lennart Flodin.
 
Bertil har tjänstgjort på de BJs lok hade i drift på 70 - 80 talet: 74an, 111an, 112an, SJ 909 och SJ 1138.
 
Bertil hade turen att få precis rätt jobb, loktjänst som han tyckte om och Bertil har under alla år delat med sig av sina kunskaper till många andra yngre lokmän och järnvägare.
 
Bertil har inte levt spårlöst utan lämnat många fina spår efter sig, han må nu vila i frid.
 
Morrgan
 
Begravningen kommer att ske 19 december 2008 kl 13.00 i Härlanda Kyrka.
Bilder från Stora Tågdagarna
 
Den 23-24 augusti gästade BJs Skånska Järnvägar och arrangemanget Stora Tågdagarna. Bilder från detta finns nu på Skånska Järnvägars hemsida.


Den 18 augusti avled vår mångåriga medlem Jonny Hedberg.
In memorian, Jonny Hedberg.
Barndomens jord, där Jonny tog sina första steg, finns i Malung Dalarna. I unga år tog sig Jonny ut på sjön, seglade på världens sju hav, i rederi såsom Ghorton, Nordstjernan samt Trelleborgs Ångfartyg AB. En ärevördig gedigen utbildning på Ånga på Svenska Amerika Linjens S/S Marieholm. Fartyget finns vid "Läppstifet", så hon övervakar det hela. Lumpen gjorde han på isbrytaren Ymer med stationering i Härnösand. Jonny mötte sin hustru 1964 på Frälsnings-arméns Ungkarlshotell i Göteborg! Det har berättats att Herr & Fru Hedberg bilade runt i Europa  med Chevrolet Corvair, "Ljuva sextiotal"! Nästa STORA intresse var Biografmaskiner. Detta började med att grannen Hilding körde bio på gamla Capitol i Landala. Härav Jonny´s STORA bio och film-intresse. FolketsHus i Backa och Hammar-kullen är en annan nisch, som Jonny bidrog med volontärinsatser. Familjen flyttade runt Sverige under ett antalexpansiva år 1970-1982. Där Jonny har tjänstgjort som erfaren maskinist inom kraft och värmeindustrin, såsom Västerås Ångkraftverk, Skenäs institution, Fors bruk i Dalarna samt Eksjö Kraft & Värmeverk. Karriären fortsatte med lokförarutbildning i Mjölby 1981-82, därefter lokförare vid SJ/GreenCargo, med placering på Sävenäs fram till en välförtjänt pensionering 2006. Inom Lokmannaförbundet, ST-lok ock sedemera Spårtrafik inom GreenCargo var Jonny en God och pålitlig facklig förtroendeman. Jonny tog De besvärliga och svåra uppdragen. Jonny har lagt ner en STOR volontär INSATS för Bergslagernas Jernvägssällskap från sent åttiotal till dags dato. Därutöver har många föreningar fått ta del av Jonnys tjänster. Ett urval av Dessa: AJF, SKÅJ, OkBv samt icke att förglömma Nordisk Jernbane klubb NoJK i Gedser. Vid deras resor genom Sverige, var Jonny lots med bistånd av Olle Malmberg. Jonny hade ett STORT samlarintresse, gärna tågmodeller i originalförpackning. Vidare gamla fungerande biografmaskiner samt en STOR samling video VHS. På senare år tog Jonny sig an nya tiden i form av datorer, med åtföljande filmteknik DVD tiden var inne.
Tack Jonny för Ditt Goda humör, som har glatt mången av oss!
För att citera Jonny: " Nu tar vi en godbit med en kopp kaffe,så löserdet sig ... "
 
Mvh Leena/5011 Johansson
Den 18 augusti avled också vår mångåriga medlem Clas Postgård.

Clas Postgård härstammade från de sydligaste norska postbönderna i Tingstads by som förmedlade posten från Norge till Danmark längs Danska vägen i Göteborg. Han bodde hela sitt liv på Postgården som ligger strax norr om Tingstadstunneln, stor del av gården löstes
in när detta tunnelbygge gjordes. Innan Clas pensionerades jobbade han på Lillhagens sjukhus som transportchef.
 
På senare år engagerade sig Clas politiskt för att utveckla järnvägen speciellt Bohusbanan och hamnbanan, vilket det nu satsas på.  Även den nya älvförbindelsen hade han synpunkter på.  
 
I mitten av 60-talet när Stora Lundby järnväg startade upp kom han in i veterantågsbranchen och jobbade mest med på bansidan. På 80-talet kom han över till normalspåret och var med i BJs:s verksamhet även där med mark, ban och byggnader.
 
Vid lokhämtningsexpeditioner var Clas ofta med och byggde klätterväxlar och demonterade lokhus.
 
Clas jobbade lika gärna ensam med projekt som att jobba tillsammans i lag.
 
När det gällde att lägga väg och bygga murar var Clas mycket duktig, detsamma gällde läggande av dräneringar med natur- eller rivningsmaterial.
 
I många år skötte Clas om BJs:s grusväg som gick från Slakthusgatan norrut och som hade dålig dränering och krävde sin skötsel så att det inte blev för djupa hålor.
 
Clas Postgård gjorde ofta jobb som inte syntes, men som var viktiga för att det skulle fungera.
 
Morrgan
 
Begravning sker torsdag 18 september kl 13.00 i Backa Kyrka.
B 1037
 
I början av juli hämtade vi vårt snaste loktillskott B 1037.


Nya fordon
 
Föreningen har fått ett par tillskott till fordonsflottan.  Sedan en tid tillbaka har sovvagnen WL2 4482 tillförts föreningen. Efter Sveriges Järnvägsmuseums utgallring av fordon kommer vi att ta över ångloket B 1037 samt resgodsvagnen F33 55220.
Nyheter 2008