Här hittar ni länkar till andra järnvägsföreningar.
Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ)
 
Borås Miniatyrånglokssällskap (BMÅS)
 
Föreningen Veteranjärnvägen i Klippan
 
Göteborgs Modelljärnvägssällskap
 
Järnvägsmusei Vänner
 
Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng Järnväg (JÅÅJ)
 
Jädraås-Tallås Järnväg (JTJ)
 
Kalmar Veterantåg
 
Landeryds Järnvägsmuseum
 
Modellrallare i West
 
Museiföreningen Gefle-Dala Järnväg
 
Nora Bergslags Veteranjärnväg
 
Norrbottens Järnvägsmuseum/Malmbanans Vänner (MBV)
 
Nässjö Järnvägsmuseum (NJ)
 
Ohs Bruks Järnväg (OBJ)
 
Rannerallarna
 
Skara-Lundsbrunns Järnväg
 
Skånska Järnvägar
 
Spår & Tåg i Väst - Samverkansorganisation för föreningar i västra delen av Sverige
 
Spårvägssällskapet Ringlinjen
 
Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg (SKÅJ)
 
Stockholms Ånglokssällskap (SÅS)
 
Svenska Järnvägsklubben
 
Värmlandståg
 
Örnsköldsviks Järnvägssällskap