Funktionärer / Funktioner
 
Styrelse 2021
Ordförande: Peter Blomdel
Vice ordförande: Tommy Lintonsson
Sekreterare:
Kassör: Mats Ragnarsson
Klubbmästare: Lars Erik Carlsson
Ledamot: Thomas Kaspersson
Ledamot: Jesper Luckman
 
Suppleant: Kristoffer Johansson
Suppleant: Edwin Bohm
 
Driftsorganisation    
 
Banavdelningen
Bangårdsansvarig: Vakant
Stf bangårdsansvarig: Vakant
 
Driftavdelningen
Driftansvarig:
Stf driftansvarig: Kristoffer Johansson
Trafiksäkerhetsansvarig: Björn Johansson
Bitr. trafiksäkerhetsansvarig: Vakant
Fordonsansvarig: Tommy Lintonsson
Bitr. fordonsansvarig:
 
Museiavdelningen
Ansvarig för museiavdelningen: Thomas Pettersson
Stf. ansvarig för museiavdelningen: Vakant
 
Tågserviceavdelningen
Ansvarig för tågserviceavdelningen: Vakant
Stf. ansvarig för tågserviceavdelningen: Vakant
 
Ledningsstöd
Fotodokumentation: Vakant
Förhandlingsansvarig: Vakant
IT: Jonas Tillström
Medlemsregister: Mats Ragnarsson
Webmaster: Sophia Olsson
Ansvarig utgivare hemsida: Peter Blomdel
 
 
Trafikledning
Tjänstgörande trafikledare vid trafikarrangemang nås på telefon 070-237 51 04.
 
 
Avvikelser 
Vill du lämna en avvikelserapport kan du göra det här: Avvikelserapport
 
Bjurhem (Station på BJ-banan mellan Öxnered och Frändefors)
Bjurhem är vår databas för Fordon, Personal och Trafikverksamhet.