Filmklipp med BJs 2018 - .
2018 april - BJs turar Lärje Skandiahamnen
2018 mars - BJs tåg på väg mot Storlien
2018 juni - Lygnartåget 2018 Hallsberg mot Skymossen