Trollhättan - Schwedens Lokomotiv-Wiege - Eisenbahn-Romantik
Hjulsvarvning i Malmö av lok Du 384 och T21 88
På väg mot Baldersnäs
Filmklipp med BJs.