Kort från resor under 1997
 
 
Korten på denna sida är tagna av Stig Johansson
 
 
BJ Hg 226 i Gävle 6 sept 1997
BJ Hg 226 i Gävle 6 sept 1997
Strax utanför Borlänge
Strax utanför Borlänge
Loka 7 sept 1997
Loka 7 sept 1997
Säffle 7 sept 1997
Säffle 7 sept 1997