Ångtågsresa
Arrangemang / resor som gjorts 2003
 
(Det kan finnas fler som inte kommit med.)