SJ 125 års jubileum Stockholm
SJ 125 års jubileum Göteborg
Arrangemang / resor som gjorts 1981
 
(Det kan finnas fler som inte kommit med.)