Viskadals- och Västkustbanan
Halmstad
Arrangemang / resor som gjorts 1980
 
(Det kan finnas fler som inte kommit med.)