Ångtågsresa
Arrangemang / resor som gjorts 1977
 
(Det kan finnas fler som inte kommit med.)