Specialinstruktion för personalen vid
B:s Göteborgs station (1908)