BJ instruktion för Signalkarlar och
Spårvexlare vid Berglagernas jernvägar,
år 1888