Välkommen till Bergslagernas Järnvägssällskap, BJs!

Besök oss gärna också på Facebook. 


Per-Inge, BJs bangårdschef död.

Per-Inge Samuelsson dog efter kortare tids sjukdom, canser, 21 februari 2018, Per-Inge blev 69 år gammal.                                                                                                                                                                                           Per-Inge sörjs av hustru AnnBritt och hans barn i Falköping, varifrån Per-Inge kom. Per-Inge var aktiv in i det sista, han och Rutger Friberg höll på med ett projekt att projektera en fordonshall på Lärje, och sista kontakten var för några dagar sedan. Per-Inge som var bördig från Falköping började sitt arbetsliv vid järnvägen vid SJs banavdelning på elsidan i Falköping. Där jobbade han ofta på omformaren som omvandlade vattenfalls 50 periodiga ström till 16 periodig tågström. Omformarna kördes förr helt mauellt och var bemannade dygnet runt. Omformarna moderniserades och blev fjärrmanövrerade och Per-Inge flyttade till Göteborg och SJ banavdelningens elsida, så såmingom blev det Banverket och han avslutade yrkeslivet vid Infranord. Per-Inge blev specialist på växelvärme vilket han skötte om på de många växlarna i Göteborg. Per-Inge var också förare på liftmotorvagn.

Redan innan Per-Inge pensionerades kom han in i gemenskapen vid BJs där han ofta var tågbefälhavare på resorna, speciellt på teaterresorna till Säffle. Per-Inge skötte om BJs spåranläggning på Lärje, han var BJs bangårdschef. Per-Inge pysslade ofta om våra vagnar inför BJs resor - mellan resorna och efter resorna. Per-Inge var också med i BJs styrelse i många år, liksom han hade många goda kontakter på spår och elsidan vilket var mycket bra för BJs. 

Att Per-Inge nu inte längre finns är en mycket stor förlust för sällskapet, vi tackar för allt gott han har utfört under alla år han varit en viktig del av BJs.

 

Tack, vila nu i frid.

Morrgan för BJs

 


Alla är hjärtligt Välkomna till arbetsdag på Bergslags Lärje, 2:a lördagen i månaden.

Mer info kan fås av Morrgan 070-787 36 44.


Stöd föreningen genom att köpa en film (se nedan) eller boken Gåtan med den vita stenkolen av oss!!!

Lysekilsbanan 100 år (bestnr TAM27)

Södra Bohusbanan 100 år (bestnr TAM 26) 

Far som farfar - Varberg-Borås-Herrljunga (bestnr TAM28)

Parallellkörning Västkustbanan (bestnr TAM37) 

Sista ångtåget på gamla Haparandabanan (bestnr TAM36)

Första ångtåget på nya Haparandabanan (bestnr TAM70)

Expedition Gårdsjö (bestnr TAM22)

Expedition Kilvamma (bestnr TAM21)

Bergslagernas Järnvägssällskap kör Rapid-lok för Eisenbahn-Romantik (bestnr TAM68)

Godståg till Torsby (bestnr TAM02)

Cabride Malmberget-Luleå (bestnr TAM50)

Cabride Bohusbanan (bestnr TAM43)

Cabride X2000 Göteborg-Stockholm (bestnr TAM41) 

 


 Intressant film om Haparandabanan, resan mellan Boden - Haparanda