Granskande stämma 2014 kommer att hållas torsdag 27 mars kl 18:00 på Lärje. Vi granskar föregående års verksamhet i sällskapet.

Kallelsen hittar du här.

 

Protokoll från granskande stämma 2014