2013 års styrande stämma kommer att avhållas torsdagen den 28 november kl 19:00 i restaurangvagnen på Bergslags-Lärje.

Kallelsen för styrande stämma 2013 hittar du här. Ny utgåva 2013-11-11